Kontakt | Superposter.sk 

Kontakt

Kontakt

Volajte

0915 756 914

 

Máte otázku

info@superposter.sk

 

Pracovné hodiny

Po-Pi 7:00 - 15:30

 

 

Superposter.sk

Sídlo spoločnosti
Dopravná 5
955 01  Topoľčany

Tel.kontakt: 0915 756 914

Bankové spojenie:

Všobecná úverová banka:
IBAN - SK17 0200 0000 0014 7410 8253
SWIFT - SUBASKBX

Československá obchodná banka, a.s.
IBAN - SK71 7500 0000 0040 0331 6711
SWIFT - CEKOSKBX

Prevádzkovateľ

Falc, s.r.o.
Dopravná 5
955 01  Topoľčany

IČO: 36 543 179
IČ DPH: SK 2020138230

Registrácia v OR SR Nitra,
oddiel s.r.o., vložka č.12737/N.

       

Orgán dozoru a dohľadu:

Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie v Nitre pre Nitriansky kraj
Staničná 9
949 01 Nitra